جامعه موسیقی الکترونیک ایران در سال 1399 فعالیت خود را در قالب یک تیم مستقل شروع به کار کرد. از پایه گذاران EMF، ایمان اجلی با نام هنری iman luis، محمد افشار با نام هنری Mista هستند که هرکدام با سابقه 7 سال فعالیت در موسیقی الکترونیک، در این گروه، مشغول ب کار هستند.

هدف اولیه از تشکیل این تیم، فرهنگسازی و شروع جریان موسیقی الکترونیک برای مردم شریف ایران است. در زمان نگارش این متن، موسیقی اصیل ایرانی به دلیل تبدیل شدن هنر موسیقی به صنعت موسیقی و طبیعتا بازاری شدنِ تعداد زیادی ازقطعه های موجود در بازار، جایگاه خود را در میان مخاطبین ایرانی از دست داده است.

تلاش خانواده‌ی موسیقی الکترونیک این است که نه تنها جایگاه واقعی موسیقی را به مردم ایرادن باز گرداند، بلکه گوش مردم را با قطعه های جدید و نوآورانه هم آشنا کند و بتواند این بازارِ در هم تنیده را برای مخاطب خود، گره گشایی کند.